Sosyal Hizmet Bölümü

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
 
 
     MÜFREDAT     DERS İÇERİKLERİ
 
DERS PROGRAMI  SINAV PROGRAMI
 
 
TARİHÇE
OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 2013-2014 öğretim yılında kurularak 2013-2014 öğretim yılında eğitim öğretime başlamıştır. Bölümümüz, üniversite yerleşkesi içerisinde kurulan yeni binasında, modern derslik ve uygulama alanlarında eğitimini sürdürmektedir. Bölümümüz kadrosunda 3 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi 2 Araştırma görevlisi olmak üzere toplam 7 öğretim elemanı görev yapmaktadır.
 
AMACI
Sosyal Hizmet Bölümü’nün amacı; temelde yerel ve küresel toplum sistemleri arasında insan sağlığını ve refahını artıracak bilgi-hizmet modellerinin üretimini ve hayata  geçirilmesini  sağlayıcı profesyoneller yetiştirmektir. Bu bağlamda, bölüm hem uluslararası hem de ulusal açıdan insani gelişmeleri  ve toplumsal değişimleri yakından takip eden, sosyal çevre ve insan davranışlarını analiz eden, meslek etiğine  ve sosyal hizmet değerlerine sahip çıkan sosyal hizmet uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
VİZYON
Sosyal Hizmet Bölümü’nün vizyonu; ulusal düzeyde sosyal hizmet disiplinine ilişkin akademik literatürün geliştirilmesinde katkıda bulunarak bu sayede birey, grup, aile ve toplum üzerinde sosyal değişim yaratan aktif ve verimli bir bilim kurulu olmaktır.
 
MİSYON
Sosyal Hizmet Bölümü’nün misyonu; kanıta dayalı uygulamaya dayanan yetkili ve etkili uygulayıcıların, yöneticilerin ve akademisyenlerin yetişmesini sağlamak; kırılgan gruplara ulaşarak uygulamalarla pekiştirilmiş kaliteli araştırmalar yapmaktır.
 
HEDEFLER
- Yaşadığı toplumu ve sağlık sorunlarını yakından takip eden, sosyal meselelere duyarlı,
- Çeşitli ortamlarda çeşitli müracaatçı gruplarıyla çalışabilme becerisine sahip,
- Eleştirel düşünme becerisine ve kendi kendini değerlendirebilme yeteneğine sahip,
- Kanıta dayalı müdahaleleri ve iletişim tekniklerini kullanan,
- Uygulamalarını iyileştirmek için çeşitli sosyal hizmet metodolojilerini değerlendirmeye ve analiz etmeye hazır,
- Farklı disiplinlere ait olan bilgiyi müracaatçı gruplarının refahı ve iyiliğini arttırmak için kullanan profesyoneller yetiştirmektir.
 
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI
Bölüm mezunları Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet uzmanı olarak; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (merkez ve taşra teşkilatı), Sağlık Bakanlığı (merkez ve taşra teşkilatı), Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra teşkilatı), Çocuk Yuvaları, Sevgi Evleri, Çocuk Evleri, Kız ve Erkek Yetiştirme Yurtları, Koruyucu Aile Hizmetleri, Evlat Edindirme Hizmetleri, Aile Danışma Merkezi, Yaşlı Huzurevleri, Kadın Konukevleri, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi, Ceza ve Tevfik Evleri Aile ve Çocuk Mahkemeleri, Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Özel Bakım merkezleri Özel Eğitim Kuruluşları, Toplum Merkezleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Devlet, Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler, Üniversiteler Kredi ve Yurtlar Kurumu, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri’nde istihdam edilmektedir.
 
ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT ŞARTLARI
Sosyal Hizmet bölümü lisans programına, Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre TM3 puan türü  ve merkezi yerleştirme sistemi ile öğrenci alınmaktadır. Eğitim süresi dört yıldır. Eğitim dili Türkçedir. 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünün puanları ve yerleşme sıralamaları için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından hazırlanan portala https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=108211151 adresinden ulaşılabilir.
 
 
 
AKADEMİK PERSONEL
UNVAN AD SOYAD
Doç.Dr. Ercümend ERSANLI (Bölüm Başkanı)
Yrd.Doç.Dr. Meltem KÖKDENER (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Yrd.Doç.Dr.  Aynur ARSLAN
Öğr. Gör. Zeliha SUBAŞI
Öğr. Gör. Bilge ABUKAN
Arş.Gör. Deniz YÜKSEL
Arş.Gör. Hakan KARAMAN