Akademik takvimde değişiklik olmuştur


Lisans akademik takviminde 01.12.2016 tarih ve 2016/349 Sayılı Senato Kararıyla değişiklik yapılmıştır. Yeni akademik takvim için tıklayınız