Bölüm temsilcisi seçimi


Bölüm temsilcisi seçimi ile ilgili bilgi bölüm panolarında aslıdır.
Staj uygulamaları nedeniyle seçim günü  bölüm başkanlıkları tarafından uygun bir başka güne kaydırılabilir. Bu nedenle bölümünüze ait seçim gününü ve yerini bölüm panolarından takip ediniz.   
Seçimler bölüm başkanlarının görevlendireceği öğretim üyesi veya öğretim elemanları gözetiminde gerçekleştirilecektir. Daha detaylı bilgi için öğrenci konseyi yönergesine bakınız