Yardımcı Doçent kadroları için Yabancı dil sınavı


Fakültemiz Sosyal Hizmet Bölümü ile Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde boş bulunan
Yardımcı Doçent kadrolarına atanmak için müracaat eden adayların, Yabancı Dil Sınavı
02 Aralık 2016 Cuma günü, Saat:10:00'da Fakültemizde yapılacaktır.