İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SEM


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OMÜSEM)

OMÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi İşbirliği İle

 

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitimciler: Prof.Dr. Yıldız PEKŞEN, Prof.Dr. Sevgi CANBAZ, Prof.Dr. Cihad DÜNDAR, Prof.Dr. Ahmet Tevfik SÜNTER, Prof.Dr. Şennur DABAK, Öğr.Gör. Musa ŞAHİN, Öğr.Gör. Cihan YAYLACI, Öğr.Gör. Mehmet Ali ZENGİN

Eğitim Tarihi: 06-07 Mayıs 2017 Cumartesi-Pazar

Süre: 2 gün, toplam 16 saat

Saat: 09.00-13.00, 14.00-18.00

Ön Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 28 Nisan 2017 Cuma

Kesin Kayıt Tarihleri: 02-03-04 Mayıs 2017

Bireysel Katılım Ücreti50-TL (KDV dahil)   

İrtibat Telefonları: 0. 362. 457 60 45 – 0. 362. 312 19 19 / 34 10

E-mail: omusem@omu.edu.tr

Amaç: Ondukuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin temel iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almalarını sağlamak.

İçerik: Eğitime katılacak olan katılımcılara çok tehlikeli iş yerlerinde çalışanlara verilecek eğitim süresini sağlayacak ve toplam 16 saat olacak şekilde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı çıkartılan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında almaları gereken temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi konularını içerecek şekilde aşağıda belirtilen konu başlıklarına uygun eğitim konularını kapsamaktadır.

EĞİTİM KONULARI

 1. Genel konular
 2. a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 3. b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 4. c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 1. Sağlık konuları
 2. a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
 3. b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 4. c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

 

 1. Teknik konular
 2. a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 3. b) Elle kaldırma ve taşıma,
 4. c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

 1. d) Ekranlı araçlarla çalışma,
 2. e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

 1. g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

 1. h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

 

Kimler Katılabilir:  Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri.

 

 • Eğitim programına katılmak isteyen katılımcıların, ilgili telefonları arayıp ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 • Yeterli başvuru sağlandığı takdirde katılımcılarla iletişim kurulacaktır. Katılımcıların kesin kayıt için eğitim ücretini, eğitimin adını yazarak ilgili hesaba yatırmaları gerekmektedir. (Dekont, kesin kayıt sırasında OMÜSEM’e verilecektir.) 

Alıcı Adı: OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi
Banka Adı: Ziraat Bankası
Şube Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Şubesi
Şube Kodu: 1479
Hesap Numarası: 9712395–5047         
IBAN: TR 450001001479097123955047

 

 • Eğitim programına kayıt yaptırdıktan ve program başladıktan sonra programdan ayrılan veya eğitim programıyla ilişiği kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez.
 • Kesin kayıt işlemi, başvuru adresine şahsen yapılacaktır. Aksi takdirde kayıt işlemi gerçekleşmeyecektir.
 • OMÜ öğrencileri, kesin kayıt sırasında öğrenci kimliklerini ibraz etmek zorundadır.
 • Eğitime devam zorunluğu vardır, eğitim sonunda %100 devam şartını sağlayan katılımcılara “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Katılım Belgesi” verilecektir.

Kesin Kayıt Sırasında İstenilen Belgeler:

OMÜSEM Kayıt Formu

Dekont

OMÜ öğrenci kimlik fotokopisi

Başvuru Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

                                                    Kurupelit Kampüsü  Atakum / SAMSUN

 

Eğitim Yeri: OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

                       Kurupelit Kampüsü  Atakum / SAMSUN