Öğrencilerimize İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi


Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmelik kapsamında öğrencilerimize 19.04.2017 tarihinde Fakültemiz konferans salonunda eğitim verildi. Genel konular İş sağlığı ve güvenliği Uzmanı Sayın Engin Konyalıgil, Sağlık ile ilgili konular Dr. Özge Karasu ve Fiziksel ve Kimyasal risk etmenleri ve teknik konular Sayın Sibel Öztürk tarafından öğrencilerimize aktarıldı.