Fiziki İmkanlar

15 adet derslik (lisans için),
4 adet derslik (lisans üstü için),
1 adet amfi (160 kişilik)
1 adet konferans salonu (250 kişilik),
1 adet seminer salonu,  
38 idari ve akademik çalışma odası,
1 adet öğrenci yemekhanesi,

1 adet akademik ve idari personel yemekhanesi, 
1 adet bilgisayar laboratuvarı, 
1 adet Hemşirelik laboratuvarı
1 adet Ebelik laboratuvarı
1 adet kimya laboratuvarı
1 adet Beslenme bölümü mutfak uygulama laboratuvarı
1 adet antropometri laboratuvarı
1 adet kantin
1 adet mescit
3 adet arşiv


              
                                  Konferans salonu                                                                                                     Bilgisayar Laboratuvarı
                                                 
                                               Amfi                                                                                                                                       Amfi                       
                                           Derslik                                                                                                                              Derslik 

 

Kantin