Öğrenci değişim programları

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEMSİLCİSİ
Yrd.Doç.Dr. Özlem YAŞAR
 
ERASMUS TEMSİLCİLERİ ADI-SOYADI
FakülteTemsilcisi Yrd.Doç.Dr.Esra TURAL BÜYÜK
Ebelik Bölüm Temsilcisi Öğr.Gör. R.Tina Sani MALEKİ 
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Temsilcisi Öğr.Gör. Canan ASAL ULUS
Hemşirelik Bölüm Temsilcisi Yrd.Doç.Dr. Esra TURAL BÜYÜK
Sağlık Yönetimi Bölüm Temsilcisi Doç.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN
Sosyal Hizmet Bölüm Temsilcisi Doç.Dr.Ercümend ERSANLI
 
FARABİ TEMSİLCİLERİ ADI-SOYADI
Fakülte Temsilcisi Yrd.Doç.Dr.Nuran MUMCU BOĞA
Ebelik Bölüm Temsilcisi Yrd.Doç.Dr. Nuran MUMCU BOĞA
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Temsilcisi Uzman.Bahtınur TAŞÇI
Hemşirelik Bölüm Temsilcisi Yrd.Doç.Dr. Afitap ÖZDELİKARA
Sağlık Yönetimi Bölüm Temsilcisi Yrd.Doç.Dr.Gülpembe OĞUZHAN
Sosyal Hizmet Bölüm Temsilcisi Prof.Dr.Fazlı ARABACI
 
MEVLANA TEMSİLCİLERİ ADI-SOYADI
Fakülte Temsilcisi Doç.Dr.Aliye ÖZENOĞLU
Ebelik Bölüm Temsilcisi Öğr.Gör.Neşe KARAKAYA
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Temsilcisi Yrd.Doç.Dr. Alper TOKAY
Hemşirelik Bölüm Temsilcisi Yrd.Doç.Dr. Afitap ÖZDELİKARA
Sağlık Yönetimi Bölüm Temsilcisi Yrd.Doç.Dr.Polat TUNCER
Sosyal Hizmet Bölüm Temsilcisi Prof.Dr.Fazlı ARABACI