+90 362 457 6020 / +90 362 312 1919 - Dekan Sekreteri: 6360 Öğrenci İşleri: 7318 Bölüm Sekreterliği: 6381

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Bölümü Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından alınan 06.04.2020 tarih ve 25187 sayılı yazısı ile kurulmuştur.

Afetler ve acil durumlar profesyonel kriz yönetiminin sağlanması gereken durumları oluşturmaktadır. Zaman ve yeri tahmin edilemeyen bu durumlar için devamlılık gösteren profesyonel bir ekibin varlığı gerekmektedir. Ancak acil yardım ve afet yönetiminin karmaşık yapısı nedeniyle kriz yönetimini sağlayacak ve farklı disiplinler arası organizasyonu oluşturacak liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle durumlarda bilgi, beceri ve uygun teçhizat ile donatılmış Acil Yardım ve Afet Yöneticileri olaya müdahale etmekte ve hayatın bir an önce normale dönmesi için çalışmaktadır.

Acil yardım ve afet yöneticisi;acil yardım ve afet yönetimine ilişkin çalışmaları tasarlayan, organize eden, planlayan ve bu alanda bilimsel bilgiyi üreten kişidir.Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümün amacı; hasta ve yaralılara hastane öncesi dönemde acil yardım tekniklerini uygulayabilen, yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleyi yapabilen ve her hangi bir afet durumunda koordinasyonu sağlayarak kayıpları en aza indirebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme becerisine sahip uzman kişiler yetiştirmektir.Bu bölümden mezun olan öğrencilere ‘Acil Yardım ve Afet Yöneticisi’ unvanı verilir.Acil Yardım ve Afet Yönetimibölümü ileriki dönemlerde öğrenci alımına başlayacaktır.