+90 362 457 6020 / +90 362 312 1919 - Dekan Sekreteri: 6360 Öğrenci İşleri: 7318 Bölüm Sekreterliği: 6381

Gerontoloji Bölümü

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından alınan 06.04.2020 tarih ve 25187 sayılı yazısı ile kurulmuştur.

Sağlıklı yaş alma, yaşama, yaşlanma ve yaşlılık GerontolojiBilimi’nin çatısı altında incelenmektedir. Kelime tam anlamıyla Geronto=yaş alma; logie=bilimanlamına gelmektedir. Sanıldığının aksine ileri yaştakileri değil, doğumdan itibaren başlayan tüm yaş alma süreci yani yaşamın tümü ile ilgilenir. Gerontoloji terimi ilk olarak 1903 yılında Tıp dalında Nöbel Ödülü alan IljaMetschnikow tarafından ortaya atılmış fakat Gerontoloji yalnızca Tıp Biliminin değil tüm bilimlerin ortak konusu olmuştur. 1930’lu yıllardan itibaren de hem ABD hem de Avrupa’da birçok üniversitede anabilim dalı halinde Gerontoloji eğitimi verilmektedir.

Dünya’da yaşlı nüfusunun artması ülkelerin yaşlı nüfusuna ilişkin durumları sorgulamalarına neden olmuştur. Ülke nüfusu, küresel yaşlanmaya paralel gelişim göstermektedir. Türkiye ve dünya nüfusunun giderek yaşlanmakta olduğunu, daha birkaç on yıl önce ortalama yaşam beklentisinin ülkemizde 50’li yaşlarda, günümüzde ise 70’li yaşlarda olduğu ve birkaç on yıl içinde de daha da ileri yaşlara gideceği bilinmektedir. Türk İstatistik kurumunun verilerine göre ülkemizdeki 65 yaş ve üzeri nüfus %8.8 olarak belirlenirken, son on yılda bu oranın % 2 arttığı belirtilmektedir (http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist). Yaşlı nüfusun artması ile birlikte aktif yaşlanma, yaşlılıkta yaşam kalitesi kavramları giderek önem kazanmıştır. Gerontoloji bölümünden mezun öğrenciler ‘’gerontolog’’ unvanı alarak, yaşlı bakım evlerinde, huzurevlerinde, hastanelerin geriatri merkezlerinde, bankalar (emeklilik sigortaları), turizm (sağlık otelleri) gibi yaşlıların olduğu kurumlarda istihdam edilebileceklerdir.Gerontoloji bölümü ileriki dönemlerde öğrenci alımına başlayacaktır.