+90 362 457 6020 / +90 362 312 1919 - Dekan Sekreteri: 6360 Öğrenci İşleri: 7318 Bölüm Sekreterliği: 6381

Kısa Film Yarışması

Yazar: nurcan.coskun | Tarih: 13 Şubat 2020

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KISA FİLM YARIŞMASI

  1. HAKKINDA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin öğretim elemanları, öğrencileri ve diğer çalışanlarının üniversitemiz içinde ve dışında sanat, spor ve diğer alanlarda bir araya gelmelerini sağlamak, fakültemize olan aidiyet duygularını ve ekip ruhunu geliştirmek amacıyla kurduğumuz ‘’Sanatsal ve Sportif Faaliyetler Komisyonu’’ olarak tüm öğrencilerimizin yaratıcılıklarının ön planda olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu fikirden hareketle OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde ‘’Dijital Bağımlılık ‘’ konulu kısa film yarışması düzenlemeye karar verilmiştir. Yarışma ile amaçlanan, sinemanın yaratıcı bakış açısından, etki gücünden yararlanmak ve bilinç oluşturarak farkındalık yaratmak ve toplumsal gelişmeye yönelik değişimleri tetiklemektir.

  1. TARİHLER

Başvuru başlangıç tarihi: 18 Kasım 2019 Başvuru bitiş tarihi: 20 Ocak 2020 Finale kalan eserlerin açıklanacağı tarih: 17 Şubat 2020

  1. TEMA

Kısa Film Yarışması’nın teması “Dijital Bağımlılık” olarak belirlenmiştir.

  1. BAŞVURU KOŞULLARI

● Yarışma’ya başvuran eserler sahibinin OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi olması gerekmektedir. ● Yarışma’ ya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler ile başvuru yapılabilir. ● Bir kişi birden fazla eser ile başvurabilir. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır. ● Başvuru yapacak olan kişiler, online başvuru formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak son başvuru tarihi olan 20 Ocak 2020 tarihinde, en geç saat 17:00’a kadar başvurularını tamamlamak zorundadırlar. ● Eser Sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışma’ya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular Eser Sahibinin sorumluluğundadır. OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bu durumdan hukuken sorumlu kabul edilemez. ● Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya or- taya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alın- masına ilişkin her türlü yükümlülük eser sahibine aittir. ● OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, Yarışma’yı düzenlemekten vazgeçme veya Yarışma’yı iptal etme hakkına sahiptir. ● Yarışma’nın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, Eser Sahipleri tarafından gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser fakülte tarafından kullanılamaz. ● Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. ● Yarışma’ya başvuru ücretsizdir.

  1. TEKNİK ŞARTLAR

● Süresi, jenerik de dahil olmak üzere 5 (beş) dakikayı geçmeyen filmler başvurabilir. ● Temaya uygun olmak şartıyla kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerde çekilmiş eserler başvurabilir. ● Başvurular yalnızca online başvuru formu üzerinden gönderilmelidir. ● Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920x1080’dan az olmamalıdır. ● Görüntüye alt yazı uygulaması yapılabilir. Uygulanacak olan altyazı Arial font, 38 punto olmalıdır. Bir satırda en fazla 40 karakter olmalı ve en fazla iki satırdan oluşmalıdır. ● Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

  1. DEĞERLENDİRME • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ‘’Sanatsal ve Sportif Faaliyetler Komisyonu’’ tarafından sinema veya yarışmanın teması konusunda uzman kişilerden oluşan bir danışma kurulu ve jüri oluşturulur. • Başvuran tüm eserlerin değerlendirmesi yapılır ve finale kalan eserler belirlenir. • Değerlendirme sonucunda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülüne hak kazanan eserler ilan edilir.
  2. ÖDÜLLER

● Jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.

KISA FİLM YARIŞMASI.doc