DÜNYA SOSYAL HİZMET GÜNÜ

Yazar: nurcan.coskun | Tarih: 17 Mart 2020

Her yılın Mart ayının üçüncü Salı günü; Dünyanın her tarafında bulunan, görev yapan sosyal çalışmacıların günüdür. Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğince Dünya Sosyal Hizmet Günü'nün 2020 yılı teması “İnsan İlişkilerinin Öneminin Artırılması“ olarak belirlenmiştir. Giderek küresel sosyal sorunların tüm insanlığı acımazsızca etkilediği günümüzde bu tema çerçevesinde insanların birbirleriyle, onların çevreleriyle ve gelecekleriyle olan temel ilişkileri arasındaki sosyal ilişkilere odaklanılıyor. İnsan hakları ve sosyal adaletin inşasından sorumlu hak temelli meslek ve disiplin olan Sosyal Hizmet uygulayıcılarının ve geleceğin sosyal hizmet uzmanlarının gününü kutlarız. OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü *Dünya Sosyal Hizmet Günü konferansımız Korona salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.