İdari Personel

İdari İşler Şefliği
Yazı İşleri
Evrak Kayıt ve Kurullar Kalemi
Müdür Sekreterliği
Tahakkuk ve Satın Alma
Uzaktan Eğitim Ebelik lisans Tamamlama
Bölüm Sekreterlikleri
Taşınır Kayıt Kontrol
Fotokopi İşleri
Yardımcı Hizmetli