Uzaktan Eğitim Ebelik lisans Tamamlama


 
İletişim
Enes ACAR

Engin MİLLİ
Oğuzhan HECİN
Tel:0362 457 60 20
Fax:0 362 457 69 26
Dahili:6381
 
 1. Eğitim-Öğretim yılı başında yeni kayıtlı öğrencilerin başvuru evraklarının kabul edilip düzenlenmesi.
 2. Yeni kayıtlı öğrencilerin tüm bilgilerinin sisteme girilmesi.(İleşim bil.,nüfüs bil.,öğrenim bil.)
 3. Yeni kayıtlı öğrencilerin öğrenci kimlik kartları basımı için yapılan işlemler.(Fotoğraflarının arkasına öğrenci no ve TC’leri yazılarak hazırlanması.)
 4. Kimlik kartları hazırlanan öğrencilerin listelerinin oluşturularak İl Sağlık Müd. gönderilmesi.(Kimlik kartlarını kaybedenler ile ilgili işlemler).
 5. Okumakta olan öğrencilerimize öğrenci belgelerinin gönderilmesi.
 6. Mezun olan öğrencilerin Onur ve Yüksek Onur belgelerinin düzenlenip gönderilmesi ile ilgili işlemler.
 7. Mezun durumda olan öğrencilerin mezuniyet evraklarının kabul edilip, düzenlenmesi.
 8. Mezun durumunda olan öğrencilerin Geçici Mezuniyet Belgelerinin hazırlanılması ve gönderilmesi.
 9. Mezun olan öğrencilerin diplomalarının basılabilmesi için gerekli evrakların düzenlenip Rektörlük Öğrenci İşlerine gönderilmesi.
 10. Stajını tamamlayan öğrencilerin evraklarının kabul edilmesi ve düzenlenerek listelerinin Rektörlük Öğrenci İşlerine gönderilmesi.
 11. Telefon ya da faks yolu ile bilgi almak isteyen öğrencilere durumları ile ilgili bilgi verilmesi.
 12. Uzaktan Eğitim Ebelik Lisans Tamamlama Programı ile ilgili yazışmaların yapılması ve arşivlenmesi.