+90 362 457 6020 / +90 362 312 1919 - Dekan Sekreteri: 6360 Öğrenci İşleri: 7318 Bölüm Sekreterliği: 6381

Adölesanlara Üreme Sağlığı Bilgi ve Farkındalığı Kazandırma Projesi Başladı

Yazar: nurcan.coskun | Tarih: 12 Kasım 2020

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı danışmanlığında Arş.Gör. Dilek Çelik Eren, Arş. Gör. Özge Öz Yıldırım ve Arş. Gör. Mehmet Korkmaz tarafından hazırlanan “Covid-19 Döneminde Risk Grubunda Olan Adölesanlara Üreme Sağlığı Bilgi ve Farkındalığı Kazandırma Projesi” Türkiye Aile Planlaması Vakfı’nın (TAPV) üreme sağlığını geliştirmek için açtığı 1 Aralık Gençlik Fonu’ndan hibe almaya hak kazandı.

Covid-19 salgını döneminde risk grubunda olan Adölesanlara (Ergenlik) yönelik üreme sağlığı bilgi ve farkındalığı kazandırma projesiyle, erken evlenme oranlarının yüksek ve sağlık hizmetlerine erişimin yeterli düzeyde olmadığı Samsun’un Canik ilçesinde yer alan Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki Roman adölesanlarla gerçekleştirilecek. Roman adölesanlara, adölesan (Ergenlik) gebeliklerin önlenmesi farkındalığı kazandırmak için adölesan fizyolojisi, adölesan gebelik riskleri (anne sağlığı ve bebek sağlığı açısından), adölesan gebeliklerden korunma, adölesanlarda kontraseptif kullanımı konularını içeren danışmanlık programı uygulanacak. Proje danışmanlık faaliyetleri Covid-19 pandemisi nedeniyle 9 Kasım ile 20 Aralık 2020 tarihi arasında whatsapp üzerinden uzaktan görüntülü olarak gerçekleştirilecek