+90 362 312 1919 - Dekan Sekreteri: 6360 Öğrenci İşleri: 7318 Bölüm Sekreterliği: 6381 / +90 362 457 6020

I. HÜCRE KÜLTÜRÜNDE TEMELUYGULAMALAR EĞİTİMİ DUYURUSU

Yazar: nurcan.coskun | Tarih: 1 Eylül 2021

I. HÜCRE KÜLTÜRÜNDE TEMELUYGULAMALAR EĞİTİMİ 6-7 KASIM 2021 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMAMERKEZİ (KÖKMER)

Eğitim, başlıca ‘’hücre kültüründe kullanılan cihaz ve sarf malzemelerin tanıtımı, hücre kültürü çeşitleri: Primer, Hücre hattı, 3D, hücre hattı seçimi ve veritabanları, hücre kültüründe deney tasarımı, hücre kültüründe kullanılacak hücre hattı ve besiyeri seçimi, primer ve sekonder hücre hatları, farklı kaynaklardan primer hücre izolasyonu, hücre hattının açılması, subkültürü ve dondurulması, hemositometre ile hücre sayılması, Trypan blue canlılık analizi, canlılık seviyelerinin saptanmasında kullanılan temel analiz yöntemleri, MTT yöntemi ile sitotoksisitenin belirlenmesi, MTT deneyi sonucu elde edilen verilerin analizi ve yorumlanması, 3D Sferoid oluşumu’’ konularını kapsamaktadır.

Eğitim ile ilgili detaylar için tıklayınız

KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

NOT Eğitim için 30.08.2021- 30. 09. 2021 tarihleri arasında iletişim bilgileri verilen e-mail adresleri üzerinden ön kayıt alınacaktır. Kontenjan dahilinde ilk başvuru yapan katılımcılardan başlanarak geri dönüş yapılacaktır. Kesin kayıt için ücretlerini, belirtilecek hesaba yatırmaları ile kesin kayıt tamamlanacaktır. Başvuru sayısına göre eğitim ileriki tarihlerde tekrarlanacaktır.