Mezun Anketi 2023 Yılı

Yazar: nurcan.coskun | Tarih: 18 Temmuz 2023

Değerli Mezunlarımız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunu, siz değerli paydaşlarımızın görüşlerinizi almak amacıyla "Mezun Anketi" düzenlenmiştir. Ankete Katılım Linki: https://survey.omu.edu.tr/914762

İlginize ve katılımınıza teşekkür ederiz.