Tübitak 2209-A Projesi

Sağlık Yönetimi Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Abdülkadir CİZLEV'in, Dr. Öğr. Üyesi Gülpembe OĞUZHAN danışmanlığında hazırlamış olduğu "TÜRKİYE'DEKİ KAMU HASTANELERİ WEB SİTELERİ PERFORMANSININ İNCELENMESİ " adlı projesi, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek olan TÜBİTAK 2209 A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almıştır. Projede, Üniversite Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı Şehir Hastanelerinin web siteleri, teknik hizmetler, hastane bilgisi ve hizmetleri, kabul ve sağlık hizmetleri, interaktif çevrimiçi hizmetleri, dış faaliyetleri, sosyal medya kullanım hizmetleri, medya ilişkileri boyutunun dağılım hizmetleri, açılmayan/çalışmayan sekmelerin dağılımı ve web sayfalarının güvenirliği hizmet boyutları açısından incelenmiştir. Hastane skorları çıkarılarak, web sitelerinin karşılaştırmalı performansı ortaya çıkarılmıştır. Hastanelerin, sanal ortamda ne tür imkânlar sunduğu ve web sitesi ziyaretçilerinin ne ölçüde yararlanabildikleri ile ilgili olarak fikir edinilmiştir. Çalışmanın hedefi hastane yönetimine web siteleri performansı bilgisi sunarak, sağlık turizmine ve potansiyel hastalara katkı sağlamaktır.

Proje sonuçlarının en kısa sürede bilimsel bir kongrede sunulması planlanmaktadır.

Proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.