+90 362 312 1919 - Dekan Sekreteri: 6360 Öğrenci İşleri: 7318 Bölüm Sekreterliği: 6381 / +90 362 457 6020

Yemek Bursu

Yazar: nurcan.coskun | Tarih: 29 Eylül 2021

2547 sayılı Kanunun 46' ncı maddesi, ''Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği'' ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Yemek Bursu Yönergesinin 5' inci maddesi hükümleri kapsamında, 2021-2022 eğitim öğretim yılında gelir düzeyi düşük Üniversitemiz öğrencilerine yemek bursu verilmesi, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür. Yemek bursu başvuruları ekli ''başvuru ve değerlendirme takvimi''ne göre alınacaktır. Yemek Bursu Başvuru ve Değerlendirme Takvimi 2021-2022.pdf