+90 362 312 1919 - Deans Secretary : 6360 Student affairs: 7318 Department Secretariat: 6381 / +90 362 457 6020

Hemşirelere Klinik Rehber Hemşirelik Eğitimi Gerçekleştirildi

Author: nurcan.coskun | Date: November 5, 2021

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından “Klinik Rehber Hemşire Eğitimi”nin dördüncüsü gerçekleştirildi.

Etkinlik açılış konuşmasını yapan OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç,ile başladı. Kulakaç, katılımcılara rehber hemşire eğitiminin amacından bahsederek şunları söyledi “Klinik rehber uygulanmasının standardının sağlanması, eğitimin kalitesinin garanti altına alınması ve okul-hastane iş birliğinin güçlendirilmesi amacı gözetilerek, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Hemşirelik Eğitimi Derneği (HEMED) iş birliğiyle düzenlenen toplantılar sonucunda ‘Klinik Rehber Standartları’ belirlendi. Bizler de bu doğrultuda eğitimlerimizin dördüncüsünü vereceğiz. Rehber hemşire eğitimini çok önemsiyoruz, çünkü kliniklerde çalışan hemşirelerin bilgi birikimleri bizim için ve öğrenci hemşireler için çok değerli. Şu anda herkes klinikle birlikte olmaktan, öğrencilerimizi uzman hemşirelere emanet etmekten, onların değerlendirmesine ve bilgisine sunmaktan son derece memnun.”

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı da klinik rehber hemşire eğitimlerinin 2015’ten bu yana devam ettiğini hatırlatarak, rehber hemşire olmanın hemşirelik eğitimindeki önemini vurguladı. Açılışta son olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi konuştu. Terzi, Hemşirelik Bölümü’nün öğrencilerin desteklenmesi konusunda birçok farklı etkinlikte meslektaşları ve diğer ekip üyeleri ile bir araya geldiğini belirtti.

Açılış konuşmasının ardından program Prof. Dr. Özen Kulakaç “Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik, Tanımı, Rehberin Özellikleri, Rol ve Sorumlulukları” ve “Patricia Benner’ın Acemilikten Ustalığa Hemşirelik Teorisi Çerçevesinde Öğrenci Hemşireler için Hemşire Rehberliğinin Önemi” adlı sunumlarını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Özen Kulakaç, katılımcılara sorular sorarak klinikte beceri geliştirme deneyimlerini paylaşmalarını sağladı.

Program, Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Afitap Özdelikara’nın “Farklı Öğrenme Stilleri ve Klinik Öğrenme Deneyimine Etkisi”, Dr. Öğr. Üyesi Serap Güleç’in “Uygulamada Etkili Geri Bildirim Verme”, Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Taşkıran Eskici’nin “Olumlu Öğrenme Çevresinin Oluşturulması ve Klinik Rehber Hemşirenin Rolü” ile devam etti. Birinci gün programı Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu’nun “Klinik Büyüme ve Gelişme Aracı Olarak Reflekşın (Yansıtma)” sunumlarıyla sona erdi.

Katılımcıların yoğun ilgiyle takip ettiği eğitimin ikinci gününde ise Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Özge İşeri’nin “Öğrencinin Bilgisini Uygulamaya Aktarmasına Yardım Etme Sürecinin Planlanması”, Dr. Öğr. Üyesi Nihal Ünaldı Baydın’ın “Ekip Çalışması, Liderlik Ve Klinik Öğretim”, Dr. Öğr. Üyesi Esra Tural Büyük’ün “Bölümün Klinik Uygulama Hedefleri, Kayıt ve Dokümanları”, Doç.Dr. Şenay Arlı’nın “ Uygulamanın Değerlendirilmesi; Bilgi, Beceri ve Tutumlarda Gelişmeyi İzleme, Başarıyı Sürekli Değerlendirme”, Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Baltacı’nın “Değerlendirmenin Dokümantasyonu, Zorluklar ve Çözüm Önerileri”, Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak’ın “Rehberlikte İletişim ve Öğrenciyi Destekleme Stratejileri- Dinleme, Güven ve İlişki Geliştirme” sunumları yer aldı.

Klinik Rehber Hemşire Eğitim programı programın değerlendirmesi ile sona erden etkinlikte, eğitim programını tamamlayan katılımcılara 5 yıl geçerliliği bulunan katılım belgesi verildi.