+90 362 312 1919 - Deans Secretary : 6360 Student affairs: 7318 Department Secretariat: 6381 / +90 362 457 6020

Öğrenci Projeleri Destek Programı Başlatılarak 2021–I Kodlu Genel Çağrı Açıldı